Općina Hadžići gradi još jedan kružni tok

Javno preduzeće Ceste Federacije BiH uvažile su zahtjev Općine Hadžići za gradnju kružnog toka na magistralnoj cesti M-17, ulaz u Hadžiće. Ugovor sa izvođačem, preduzećem Bosman d.o.o, već je potpisan, a vrijednost projekta je 550.000 KM bez uračunatog PDV-a. Novac su osigurale JP Ceste FBiH.

Kruzni_tok_SEOS_2020_1 Kruzni_tok_SEOS_2020_9

Saobraćaj preko semaforske raskrsnice posebno je intenzivan u špicama i tokom vikenda. Problem sa gužvom dijelom je ublažen izgradnjom kružnog toka u centru Hadžića no semafori  i dalje usporavaju uključivanje i isključivanje na magistralni put.

Kruzni_tok_SEOS_2020_16 Kruzni_tok_SEOS_2020_21

Unaprjeđenje saobraćaja

“ Novi kružni tok će nam obezbijediti da nema nikakvih zastoja u saobraćaju kako u Hadžićima tako i prilikom uključivanja na M-17. Mi smo izdali urbanističku dozvolu i proglasili javni interes. Poslije rješavanja imovinskih odonosa izdaćemo i građevinsku dozvolu. Imovinski odnosi bi se trebali brzo riješiti jer se radi o samo jednom predmetu”, ističe načelnik Ejubović.

Kruzni_tok_SEOS_2020_6

Prema projektu kružni tok će biti izgrađen sličan onome na Jošaničkoj petlji u Vogošći.

“Radi se duplom kružnom toku nešto manjeg obima u odnosu na onaj koji smo radili na Jošaničkoj petlji. Predviđen je jedan zid i zelena škarpa. Rok za završetak radova je 90 radnih dana od uvođenja u posao”, kazao je Sunija Jahić vlasnik preduzeća Bosman .

Rekonstrukcija raskrsnice, izgradnja mosta i puta prema naselju Lokve

Tokom izgradnje kružnog toka neće dolaziti do obustave saobraćaja jer će se ići na preusmjeravanje. Tek kod završnog asfaltiranja doći će do potpune obustave. Uz ovaj projekat Općina Hadžići je kod JP Ceste Federacije BiH kandidovala i projekat rekonstrukcije raskrsnice za Lokve.

Lokve_Most_Saobracajnica_2020_1 Lokve_Most_Saobracajnica_2020_8

“ Skretanje sa M-17 za naselje Lokve u naselju Zovik je jako problematično. Imali smo i nekoliko smrtnih slučajeva zbog neadekvatne raskrsnice. Nama je veoma bitno da se ovaj problem riješi i sanira na način kako smo to uradili i sa skretanjem za naselje Trzanj”, kaže načelnik Ejubović.

Lokve_Most_Saobracajnica_2020_11 Lokve_Most_Saobracajnica_2020_13 Lokve_Most_Saobracajnica_2020_17

Uz ovaj zahtjev prema JP Ceste FBiH, Općina Hadžići je svojim sredstvima pokrenula radove izgradnje i rekonstrukcije mosta i saobraćajnice od skretanja sa M-17 do kasarne Krupa. Projektom će most biti proširen na dvije saobraćajne trake, a put na širinu od šest metara. Iz JP Ceste FBiH ističu kako je projekt rekonstrukcije isključne trake uvršten u njihov plan poslovanja za 2020. godinu i nalazi se u fazi projektovanja.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0