Općina Hadžići: Angažovano 14 volontera

U Općini Hadžići danas je 14 mladih ljudi sa visokom školskom spremom potpisalo ugovore da narednu godinu volontiraju u općinskim službama i školama na području općine Hadžići. Za volonterski rad volonteri će imati pravo na novčanu naknadu u iznosu od 35% od početne osnovne plaće utvrđene za radno mjesto stručnog saradnika u skladu sa članom 26 Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federaciji BiH. Volonterski rad obavljat će: Uzun Zerina, Kadić Adnan, Reiz Ajla, Hodžić Senad, Hadžajlić Emela, Omerović Ilhana, Boja Alen, Mujić Amira, Čorbo Jasmina, Huseinović Dinela, Begić Ema, Silajdžić Mirsad, Kabulović Merisa i Begić Belma.

Volonteri_2018

Kroz Jedinstveni općinski organ uprave Općine Hadžići i škole na području općine Hadžići u periodu od 2007. godine do 2018. godine obuku, stručno usavršavnje je prošlo preko 160 volontera.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0