Općina Hadžići angažovala 17 volontera

Po završenom Javnom pozivu za prijem volontera na određeno vrijeme na period od jedne godine, u skladu sa članom 12. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora volontera IV, VI i VII stepena stručne spreme u Općini Hadžići broj 02-05-1207/13 od 01.02.2013. godine, izabrani su sljedeći kandidati koji će u Općini Hadžići obavljati volonterski rad: KARDAŠ ALMIR, SELIMOVIĆ ALISA, TIRO LEJLA, TEFTEDARIJA ĐEJNA,KARAHODŽIĆ-CAMO MERSIHA, KALEM MELINA, ČIČKO EMINA, MUJIĆ EMINA, RAHMANOVIĆ ADI, KORO AMIRA, HASANOVIĆ LEJLA, KRČALO SANDA, POLJO EMRA,MEHIĆ-BEGIĆ ALMEDINA, ŠARENAC ŽARKO, UZUN ENIS i ČAUŠEVIĆ ANELA.

Sa izabranim kandidatima će se zaključiti ugovor o volonterskom radu o čemu će kandidati naknadno biti obavješteni.

 

ODLUKA O PRIJEMU VOLONTERA 2017

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0