Okrugli stol: Problemi, potrebe i stanje mladih na području općine Hadžići

U utorak 16. maja 2017. godine u Sali za sjednice Općine Hadžići održan je Okrugli stol na temu „Strategija za mlade za period 2017-2020“, sa ciljem razmatranjai trenutnog stanja mladih, njihovih problema i potreba na nivou naše zajednice, te da se iznesu prijedlozi i planovi za rješavanje pomenutog. Sastanak su vodili članovi Komisije za mlade i sport , te Radna grupa za izradu Strategije. Na ovom Okruglom stolu su prisustvovali : predsjedavajući Općinskog Vijeća, zamjenik načelnika IV policijske uprave, direktori osnovnih škola sa naše Općine, direktor Srednjoškolskog centra Hadžići, predstavnica Službe socijalne zaštite Općine Hadžići, službenica iz JU Zavoda za zapošljavanje –Biro Općine Hadžići, zatim direktor OJ „Doma zdravlja“ Hadžići. Također, prisustvovanju Okruglom stolu su se odazvali i predstavnici kulturno- umjetničkih društava Općine Hadžići, predstavnici sportskih klubova i sportskih udruženja, predstavnici omladinskih vladinih i nevladinih organizacija koji egzistiraju na području općine Hadžići.

Okrugli_sto_2017_2 Okrugli_sto_2017_20

Ispred Komisije za mlade i sport, Okrugli stol je otvorio Mirza Mušanović dok je rezulate provedene ankete o problemima mladih prisutnima predočio Dževad Bozalija, referent za pitanja mladih u Općini Hadžići i predsjedavajući Radne grupe za izradu Strategije. Nakon uvodnog dijela prema Dnevnom redu, prisutni su počeli diskusiju na temu „Strategije za mlade za period 2017-2020“. Riječ je prvi uzeo direktor OJ „Doma zdravlja“ Hadžići, gospodin Fikret Ramić. Stava je da se mladi nalaze u apatiji, da su porodica i sport ključna rješenja za mlade. Izlaganje je završio mudrom izrekom koja kaže da je dokonost majka svih zala i imperativom da smo svi dužni mlade okrenuti na pravi put. Prisutnima se obratili i službenica Zavoda za zapošljavanje Općine Hadžići, Aldijana Huseinović: „ Mlade brine nezaposlenost i nemogućnost odrađivanja pripravničkog rada. Mladi nisu upoznati da postoji Klub za traženje posla u kojem mogu učestvovati osobe od 18-35 godina, pod uslovom da se na Birou nalaze šest mjeseci i duže. Ove godine, Klub za traženje posla počinje sa radom 12.06.2017.

Okrugli_sto_2017_6 Okrugli_sto_2017_8

Kao problem mladih bih navela neizanteresovanost i neinformiranost za svoja prava“- kazala je gospođa Huseinović. Direktorica Osnovne škole „Hadžići“u Hadžićima, Đenana Alispahić, mišljenja je da mladi trebaju adekvatnu edukaciju, obrazovanje i znanje o tome kako izraditi projekte za mlade. Istakla je i to da bi svi mladi trebali imati mogućnost bilo koje vrste ličnog promovisanja. „ Djeci ne treba samo dati ribu nego ih i naučiti da pecaju“.- izjavila je direktorica Đenana Alispahić. Ostali učesnici Okruglog stola iznijeli su svoje prijedloge i sugestije koji će biti uvršteni u materijal i razmatrati se u procesu izrade ovog dokumenta.Na kraju sastanka je zaključeno da su glavni problemi mladih Općine Hadžići nezaposlenost, nezainteresovanost za njihovo usavršavanje, neinformiranost o pravima i kulturnim dešavanjima na nivou općine Hadžići, needukacija o izradi projekata za mlade i nedostatak kulturno- umjetničkih događanja. Kao problem mladih se ističe i vjerski ekstremizam, veliki broj kladionica, nedostatak mjesta za bavljenje sportom, nemar roditelja i okoline. Rješenja ovih problema se ogledaju u podizanju svijesti mladih- pedagoškoj i socijalnog edukaciji, njihovom zapošljavanju, obuci o pisanju projekata za mlade, organizovanju raznovrsnih kulturnih sadržaja prilagođenih određenoj dobi, davanju određenih nagrada za postignute uspjehe na poljima nauke i sporta, obezbjeđivanju pripravničkog rada nakon završenog fakulteta i sve to kako bi oni ,konačno, izašli iz stanja letargičnosti i svoj mladi život uzeli u svoje ruke.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0