Okončana rekonstrukcija puta Resnik – Kazina Bara

Preduzeće “Sarajevoputevi” okončalo je radove rekonstrukcije i asfaltiranja putne komunikacije Resnik-Kazina Bara, stara magistralna cesta, ukupne dužine 1700 metara.

Put_Resnik_Kazina_Bara_2019_2

Širina asfaltnog kolovoza iznosi 5,5 metara.

Put_Resnik_Kazina_Bara_2019_5

Odvodnja oborinskih voda riješena je sistemom rigola i jaraka.

Put_Resnik_Kazina_Bara_2019_6

Postavljena je horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija.

Put_Resnik_Kazina_Bara_2019_7

Projekat su finansirali Općina Hadžići, Direkcija za puteve KS i Ministarstvo saobraćaja KS.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0