Oglas o licitaciji za prodaju građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje

U svrhu prodaje,  raspisuje se licitacija,  čiji je predmet   devastirani  poslovni objekat i neizgrađeno građevinsko zemljište na lokaciji bivše PDI “Bjelašnica” Hadžići, u vlasništvu Općine Hadžići.  Lokacija je k.č.202 /1  poslovna zgrada  površine 672 m2 i  neizgrađeno građevinsko zemljište površine 3722 m2 k.o.D.Hadžići.  Obaveza investitora  je da poruši  postojeći devastirani  poslovni objekat te lokaciju očisti od građevinskog  otpada.  Pravo učestvovanja na licitaciji imaju  domaća i strana fizička i pravna lica, koja u skladu sa zakonom mogu steći pravo vlasništva na predmetu prodaje. Licitacija će se održati 22.11. 2018.godine, sa početkom u 12:00 sati, u sobi broj 208 na II spratu  zgrade  Općine Hadžići. Početna cijena  predmeta prodaje iznosi : 100,00 KM/m2 za građevinsko zemljište  što za površnu od 4.394 m2  iznosi 439.400,00 KM.

OGLAS LICITACIJA 2018

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0