Oglas o licitaciji za prodaju građevinskog  zemljišta u svrhu izgradnje

U skladu sa važećim zakonskim aktima načelnik Općine Hadžići raspisuje Oglas o licitaciji za prodaju građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje u Privrednoj zoni Hadžići (bivša PDI “Bjelašnica”). U svrhu prodaje,  raspisuje se licitacija  čiji je predmet  devastirani  poslovni objekat   i neizgrađeno građevinsko zemljište, u vlasništvu Općine Hadžići  (Hadžići, Hadželi br 114)    namijenjeno za izgradnju POSLOVNO-PROIZVODNO-SKLADIŠNIH OBJEKATA . Pravo učestvovanja na licitaciji imaju  domaća i strana fizička i pravna lica, koja u skladu sa zakonom mogu steći pravo vlasništva na predmetu prodaje. Licitacija će se održati 29.01. 2018. godine, sa početkom u 12:00 sati u zgradi Općine Hadžići (Hadželi 114, soba 208).

 

OGLAS O LICITACIJI 2018

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0