OGLAS O licitaciji za prodaju građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje

U skladu sa važećim zakonskim propisima i procedurama, Općina Hadžići raspisuje oglas o licitaciji za prodaju građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje. U svrhu prodaje,  raspisuje se licitacija  čiji je predmet neizgrađeno građevinsko zemljište  u vlasništvu Općine Hadžići  (Hadžići, Hadželi br 114) namijenjeno za izgradnju, označeno  kao k.č. br 935/5 površine 1531 m2  k.o. Hadžići, upisano u ZK uložak  166 . Zemljište je namijenjeno za  izgradnju stambeno-poslovne zgrade. Pravo učestvovanja na licitaciji imaju  domaća i strana fizička i pravna lica, koja u skladu sa zakonom mogu steći pravo vlasništva na predmetu prodaje.  Licitacija će se održati 28.08. 2017.godine u 12:00 sati, zgrada Općine Hadžići, Hadželi 114/II- soba broj 208.

 

OGLAS  O licitaciji za prodaju građevinskog  zemljišta u svrhu izgradnje

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0