Održana 6. sjednica Općinskog vijeća Hadžići

U zgradi Općine Hadžići danas je održana šesta redovna sjednica Općinskog vijeća Hadžići kojoj je prisustvovalo 27 vijećnika. Sjednicom je predsjedavao Adnan Proha, a razmatrano je 10 tačaka dnevnog reda. Vijećnici su usvojili Izvršenje Budžeta Općine Hadžići za 2016. godinu u obimu od 14.168.608,10 KM te završni račun za istu godinu. Usvojena je i Odluka o ograničenju i zabrani obavljanja određenih poslovnih djelatnosti na području općine Hadžići. Član 3. ove Odluke kaže da  se u poslovnim prostorijama mogu obavljati djelatnosti koje ne izazivaju buku, vibracije, štetna isparavanja, ne zagađuju zrak i nisu u suprotnosti sa propisanim normativima i ekološkim standardima. Član 4. kaže da se u poslovnim prostorijama koje se nalaze u neposrednoj blizini vjerskih objekata, osnovnih i srednjih škola, obdaništa, zavoda i domova zdravlja zabranjuje točenje alkohola i upotreba uređaja za reprodukciju zvuka izvan tih prostorija. Isti član predviđa da se u poslovnim prostorijama koji se nalaze na nedovoljnoj udaljenosti od vjerskih objekata, osnovih i srednjih škola nedozvoljava obavljanje djelatnosti igara na sreću. U članu 5. stoji da se u poslovnim prostorijama koje se nalaze u sklopu stambeno-poslovnih zgrada kolektivnog stanovanja i određenim dijelovima na području općine Hadžići ne mogu obavljati slijedeće djelatnosti: trgovina građevinskog materijala, praonica automobila,galvanizerska,kazandžijska,kovačka, limarska, livačka,zavarivačka,autoelektričarska,automehaničarska,kamenorezačka, izrada i prodaja cigle, crijepa i elemenata od cigle,izrada kreča i gipsa, prerada gume i prerada sirove kože, rezanje i prerada drveta te ostale djelatnosti koje ometaju i ugrožavaju život i rad ljudi, odnosno ugrožavaju čovjekovu okolinu.

Sidran_Abdulah_2017_1

Izbori za članove Savjeta mjesnih zajednica održat će se 01.07.2017. godine,  (subota)  u vremenu od 08,00 do 18,00 sati u svim mjesnim zajednicama. Mjesto i vrijeme održavanja izbora objavljuje se u sredstvima javnog informisanja, na oglasnoj tabli i web stranici Općine i na oglasnim tablama mjesnih zajednica, stoji između ostalog u usvojenoj Odluci o raspisivanju izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica na području općine Hadžići.

Sidran_Abdulah_2017_4

Vijeće je usvojilo i Inicijativu za promjenu naziva JU Osnovna škola „Hadžići“ iz Hadžića. Općinski načelnik putem Službe za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove pokreće inicijativu za promjenu naziva JU OŠ „Hadžići“ iz Hadžića kao naše opredjeljenje i želju da ova nova osnovna škola bude prepoznatljiva po imenu književnika, pisca Envera Čolakovića. Inicijativa se upućuje na daljnje postupanje Skupštini Kantona Sarajevo. Vijćnici su još razmatrali i usvojili finansijski izvještaj, izvještaj o radu te plan i program rada za 2017. godinu JU “KSIRC” Hadžići. Informacije o stanju zdrvastvene zaštite, dodjeli stipendija i ugroženosti teritorije općine Hadžići minsko-eksplozivnmim i neeksplodiranim ubojnim sredstvima.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0