Održana 28. sjednica Općinskog vijeća Hadžići

Pod predsjedavanjem Adija Kalema, 15.08.2019. godine je održana 28. sjednica Općinskog vijeća Hadžići. Dvadeset i četiri prisutna vijećnika su razmatrali osam tačaka dnevnog reda.vijece12
Na ovoj sjednici su usvojene predložene tačke dnevnog reda:

1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Hadžići za period od 01.01. do 30.06.2019. godine,

2. Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Hadžići za 2019. godinu – Prijedlog, Regulacioni plan „Sportsko – rekreacioni centar Tarčin“,

vijeće15

 

3. Regulacioni plan „Sportsko – rekreacioni centar Tarčin“ – Prijedlog,

    Odluka o usvajanju Regulacionog plana „Sportsko – rekreacioni centar Tarčin“ – Prijedlog,

    Odluka o provođenju Regulacionog plana „Sportsko – rekreacioni centar Tarčin“ – Prijedlog,

vijeće17

 

4. Odluka o pristupanju izradi Plana parcelacije Stambeno naselje „Vilovac“ Tarčin – Prijedlog,

5. Odluka o načinu i uslovima prodaje građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje – Prijedlog,

6. Informacija o radu komunalne inspekcije na području općine Hadžići,

vijeće16

 

7. Rješenja imovinsko – pravne službe, Rješenje o utvrđivanju javnog interesa: izgradnja lokalnog puta, oborinske i fekalne kanalizacije u naselju Miševići, Rješenje o utvrđivanju javnog interesa: izgradnja kanalizacione mreže za odvodnju oborinskih voda iz „Privredne zone Hadžići“,

8. Vijećnička pitanja, odgovori i inicijative.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0