Održana 24. sjednica Općinskog vijeća Hadžići

Pod predsjedavanjem Adija Kalema danas je održana 24. sjednica Općinskog vijeća Hadžići. Prisutno je bilo 27 vijećnika koji su razmatrali devet tačaka dnevnog reda.Usvojena je Odluka o kriterijima za raspodjelu sredstava iz Budžeta Općine Hadžići za 2019. godinu – podrška poljoprivredi.

Opcinsko_vijece_24_sjednica_LR_2019

Ovom Odlukom utvđeni su kriteriji za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i odgovarajućih priključaka, sufinansiranje projekta nabavke plastenika, sufinansiranje drugih projekata iz oblasti poljoprivrede, finansiranje promotivnih aktivnosti i ostalih vidova podrške u oblasti poljoprivrede.Većinom glasova usvojene su Odluke o dodjeli Općinskih priznanja.

Opcinsko_vijece_24_sjednica_LR_2019-2

Nihad Šehić dobitnik je “Zlatnog grba sa plaketom Općine Hadžići”, Sportsko invalidsko društvo „Igman“ Hadžići, Ferid Ramić i Fadila Mešanović dobitnici su “Šestomartovske plakete”. Mreža mladih Hadžići, Sportsko udruženje „FUTURO“,  Udruženje “Veterani policije SJB Hadžići”, Vahid Đuderija, Vedad Mujić i Meho Lihovac dobitnici su priznanja “Zahvalnica Općine Hadžići”.Posebno počasno proznanje “Prijatelj Hadžića” otišlo je u ruke dr. Saliha Skopljaka.

Opcinsko_vijece_24_sjednica_LR_2019-3

Na dnevnom redu su bile i usvojene slijedeće tačke:  Odluka o izmjenama Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „Igman – Veliko polje“; Odluka o izmjenama i dopunama Regulacionog plana „Privredna zona Hadžići“; Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana Stambeno naselje „Miševići“ Hadžići; Odluka o pristupanju izradi Plana parcelacije Stambeno naselje „Češće“ Tarčin; Izvještaj o radu Pravobranilaštva Općine Hadžići za 2018. godinu; Rješenja imovinsko – pravne službe te Vijećnička pitanja, odgovori i inicijative.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0