Održana 17. sjednica Općinskog vijeća Hadžići

U sali Općinskog vijeća Hadžići pod predsjedavanjem Senada Kovačevića danas je održana 17. redovna sjednica Općinskog vijeća Hadžići kojoj je prisustvovalo 25 vijećnika. Sa 21 glasom ZA i četiri SUZDRŽANA usvojena je Informacija o izvršenju Budžeta Općine Hadžići za prva tri mjeseca tekuće godine. U periodu 01. 01 – 31.03. 2018. godine ostvareni su prihodi i primici u ukupnom iznosu od 4.248.099,18 KM što predstavlja 33,92 % planiranih sredstava. U odnosu na isti period prethodne godine ukupni prihodi su veći za 24,54% (3.410.903,96 KM). Budžetom Općine Hadžići za 2018.godinu utvrđen je ukupan nivo sredstava u iznosu od 12.523.300,00 KM.

Opcinsko_vijece_17_sjednica_2018_15

Vijećnici su jednoglasno usvojili Odluku o prestanku mandata izabranog predsjednika Savjeta Mjesne zajednice Duranovići Amelu Golubiću te verifikovali mandat na toj poziciji Vahidu Muhibiću. Usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Pravobranilaštvu Općine Hadžići. Na dnevnom redu u formi Nacrta razmatrana je i vrlo važna i aktuelna Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prekršajima protiv javnog reda i mira. Vijećnici su usvojili Nacrt Odluke te usvojili zaključak po kojem se ona stavlja na Javnu raspravu do 15.6.2018. godine, a građanima će biti dostupna na web stranici Općine Hadžići www. hadzici.ba te oglasnoj ploči. Opšti razlozi za donošenje ove Odluke su stvaranje adekvatnih, jednakih i uređenijih uslova života građana i drugih lica na području naše općine, zaštita od lica koja na bilo kakav način uznemiravaju građane, privredne subjekte i druga lica te u  zakonitom i mirnom uživanju i korištenju svojih prava, objekata, površina i druge imovine.

Opcinsko_vijece_17_sjednica_2018_2

Vijećnici su podržaliIzvještaj o radu i poslovanju za 2017. godinu te Plan poslovanja JKP „Komunalac“ d.o.o. Hadžići za 2018. godinu.

– U periodu koji je pred nama fokus će biti na ostvarenju zacrtanih ciljeva sa posebnim naglaskom na rješavanju problema iz oblasti vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda te zaštiti okoline i zdravlja stanovništa. Pored planiranih aktivnosti iz osnovne djelatnosti planira se i nastavak aktivnosti na drugim poslovima iz zajedničke komunalne potrošnje: održavanje zelenila, groblja, higijenski servis i drugih djelatnosti kao što su nastavak na izgradnji infrastrukturnih objekata,  zimska služba, razne zanatske usluge, kazao je u svom obraćanju Vijeću direktor JKP Komunalac Nusret Kaleta.

Opcinsko_vijece_17_sjednica_2018_5

Na dnevnom redu su bile i usvojene slijedeće tačke: Plan aktivnosti Općinske izborne komisije Hadžići na pripremi i provođenju Općih izbora 2018. godine, Informacija o aktivnostima KJKP „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo u 2017. godini i Plan aktivnosti u 2018. godini za područje općine Hadžići; Informacija o radu KJKP „Toplane – Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu i Plan aktivnosti za 2018. godinu; Rješenja imovinsko – pravne službe te Vijećnička pitanja, odgovori i inicijative.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0