Održana 15. sjednica Općinskog vijeća Hadžići

Pod predsjedavanjem Senada Kovačevića danas je održana 15. redovna sjednica Općinskog vijeća Hadžići na kojoj je prisustvovalo 26 vijećnika. Sa 24 glasa ZA i dva suzdržana usvojena je Odluka o kriterijma za raspodjelu sredstava iz Budžeta Općine Hadžići za 2018. godinu – podrška poljoprivredi. Ovom Odlukom novac će se poljoprivrednim proizvođačima sa područja općine Hadžići, koji su upisani u registar poljoprivrednih proizvođača, dodijeliti za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i odgovarajućih priključaka, opreme za mljekarstvo, opreme za pčelarstvo (izuzev nabavke košnica), sufinansiranje projekata iz oblasti poljoprivrede te finansiranje promotivnih aktivnosti i ostalih vidova podrške u oblasti poljoprivrede. Općina Hadžići je za poljoprivredu u 2018. godini predvidjela sredstva u iznosu od 100.000 KM.

28336464_1629831637099508_4158030271636920457_o
Usvojene su i Odluke o dodjeli Općinskih prizanja za 2017. godinu. Kolektivna „Šestomartovska plaketa“ dodijeljena je Šahovskom klubu „Bjelašnica“ Pazarić, a pojedinačne Selveru Ejuboviću i Edinu Kazazoviću. Kolektivna „Zahvalnica Općine Hadžići“ dodijeljena je Udruženju logoraša „DA SE NE ZABORAVI I NE PONOVI 92-95“ Hadžići, „Kelix“ d.o.o. Tarčin, Market „IN“ Tarčin, a pojedinačne Čedomiru Domuzu (posthumno), Sifetu Hormanu te Rasimu Fiši. Posebno počasno priznanje „Prijatelj Hadžića“ dobio je Prim. dr. Ekrem Zorlak. Ova priznanja dodijelit će se na Svečanoj sjednici Općinskog vijeća Hadžići u utorak, 6. marta 2018. godine koja se organizuje povodom obilježavanja Dana nezavisnosti BiH i Dana Općine Hadžići.
Vijećnici su jednoglasno usvojili Odluke o prestanku i verifikaciji mandata člana Savjeta Mjesne zajednice Budmolići. Novi predsjednik Savjeta Mjesne zajednice Budmolići je Tabak Mirnes koji je zamijenio Smajević Eldina izabranog na izborima održanim 1. jula 2017.godine.
Načelnik novoosnovane Šeste policijske uprave, čiji je sastavni dio Policijska stanica Hadžići, Nisad Ajanović predočio je vijećnicima Informaciju o stanju sigurnosti na području općine Hadžići za 2017. godinu. Analizirajući pokazatelje kriminaliteta, JRiM i sigurnosti saobraćaja u izvještajnom periodu može se konstatovati da je bezbjednosna situacija na području koje pokriva PS Hadžići na zadovoljavajućem nivou. Informacija je usvojena jednoglasno. Na dnevnom redu su još bile i usvojene slijedeće tačke: Statutarna odluka o izmjeni Statuta Općine Hadžići, Izvještaj o radu Pravobranilaštva općine Hadžići za 2017. godinu, Informacija o aktivnostima Uprave za šumarstvo Kantona Sarajevo za područje općine Hadžići, Informacija o aktivnostima KJP „Sarajevo – šume“ na području općine Hadžići te Vijećnička pitanja odgvori i inicijative.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0