Održana 14. sjednica Općinskog vijeća Hadžići

Pod predsjedavanjem Senada Kovačevića danas je održana 14. sjednica Općinskog vijeća Hadžići na kojoj je 26 prisutnih vijećnika razmatralo sedam tačaka dnevnog reda. Usvojene su Odluke o pristupanju izmjeni i Statutarna odluka o izmjeni Statuta Općine Hadžići. Naime, prilikom izrade adresnog registra općine Hadžići, došlo je do teškoća u realizaciji projekta iz razloga što naseljena mjesta utvrđena članom 6a. Statutarne odluke  nisu identična podacima i popisu naseljenih mjesta za općinu Hadžići u registru Federalnog zavoda za statistiku. Izmijenjeni član 6a. sadrži 62 naseljena mjesta, a koja su kao takva utvrđena Zakonom i registrirana u Federalnom zavodu za statistiku. Ostalih 24 čine naselja unutar naseljenih mjesta. Za provođenje ove Statutarne odluke nisu potrebna finansijska sredstva.

Opcinsko_vijece_2018

Sa 22 glasa ZA usvojen je Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća za 2017. godinu sa izvještajem o radu radnih tijela Općinskog vijeća i Stručne službe za poslove Općinskog vijeća.

Opcinsko_vijece_2018_2

Vijećnici su dali podršku Izvještaju o radu Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Hadžići za 2017. godinu te Programu rada za 2018. godinu. U 2018. godini u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima u Budžetu Općine, nastavit će se radovi na projektima koji su započeti u ranijem periodu, te početi novi, a odnose se na: izgradnju objekata vodosnabdjevanja, izgradnju kanalizacionih sistema, asfaltiranje i rekonstrukciju puteva, izgradnju javne rasvjete, privođenje industrijskih, poslovnih i stambenih zona njihovoj namjeni, izgradnju sportskih ploha i sl.

Opcinsko_vijece_2018_4

U cilju stvaranja pretpostavki i afirmisanja mladih stručnih kadrova obezbijedit će se uslovi za volontiranje u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima iz ove oblasti, te nastaviti praksa pružanja podrške mladima u realizaciji njihovih ideja i projekata.

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0