Održan prvi sastanak Savjeta sigurnosti Općine Hadžići

U zgradi Općine Hadžići 10. marta 2017. godine održana je prva sjednica Savjeta sigurnosti Općine Hadžići s ciljem realizacije Akcionog plana maloljetničkog prijestupništva i rada s maloljetnicima u sukobu sa zaknom kojeg je donijela Skupština Kantona Sarajevo.

image-0-02-05-75d94d93efc06392534c9ac0561736caf3d55c1c6a4106a89ae0fa1aae09e2b9-V image-0-02-05-98f410148cfde7ac6cd7ff61d6408297cd1756fcf661a50e745b3b6dfc3588b6-V image-0-02-05-ed1d0bb5dad25b79d7ba3e898f6298b5c54ddefeb47943dc244430cb0aa0d21d-V

Navedenim planom utvrđena je obaveza općina u Kantonu Sarajevo o formiranju Savjeta sigurnosti kao i stalna postavka, kontinuirani rad, efikasne prijmene Akcionog plana i izrada Plana aktivnosti po pitanju maloljetničkog prijestupništva i provođenje istog. Pored 13 članova Savjeta sigurnosti Općine Hadžići sastanku su prisustvovali i Elma Datzer te Fatima Šaškić kao modertori.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0