Odluka o kriterijima za raspodjelu sredstva iz Budžeta Općine Hadžići za 2018. godinu – Podrška poljoprivredi

Općinsko vijeće Hadžići je na 15. sjednici održanoj 28.02.2018.  godine donijelo Odluku o kriterijima za raspodjelu sredstva iz Budžeta Općine Hadžići za 2018. godinu. Odlukom su sredstva namijenjena za:

 

  1. – nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i odgovarajućih priključaka,

–  opreme za mljekarstvo,

–  opreme za pčelarstvo (izuzev nabavke košnica),

  1. sufinansiranje projekata iz oblasti poljoprivrede,
  2. finansiranje promotivnih aktivnosti i ostalih vidova podrške u oblasti poljoprivrede.

Sredstva će se dodjeljivati na osnovu Javnog poziva koji će se objaviti na oglasnim pločama Općine Hadžići i na službenoj web. stranici općine. Uslov za ostvarivanje novčanih sredstava za podršku poljoprivredi je da poljoprivredni proizvođač ima mjesto prebivališta u Općini Hadžići. Za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i odgovarajući priključaka, opreme za mljekarstvo i opreme za pčelarstvo (izuzev nabavke košnica), dodjeljivat će se sredstva u iznosu od 20% od vrijednosti nabavljene mehanizacije i opreme.

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPĆINE – PODRŠKA POLJOPRIVREDI 2018

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0