Odluka o imenovanju predsjednika, članova i zamjenika Biračkih odbora

Na osnovu Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, a u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora, Općinska izborna komisija Hadžići, na sjednici održanoj 03.09.2018. godine, donijela je konačnu Odluku o imenovanju predsjednika i članova Biračkih odbora i njihovih zamjenika za provođenje Općih izbora 07.10.2018. godine u izbornoj jedinici 130 A Hadžići.  Ovom Odlukom vrši se imenovanje predsjednika i članova biračkih odbora i njihovih zamjenika za  provođenje Općih izbora 07.10.2018. godine u izbornoj jedinici 130 A Hadžići.

ODLUKA BIRAČKI ODBORI 2018

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0