Obilježena 27. godišnjica Devete brdske brigade ARBiH

Deveta brdska brigada Armije RBiH jučer je proslavila svoj 27. rođendan. Općina Hadžići i Udruženje “9.bbr.” Hadžići i ove godine su se potrudili da se nizom aktivnosti ovaj datum obilježi na dostojanstven način.

Godisnjica_devete_2019 Godisnjica_devete_2019_2 Godisnjica_devete_2019_17

Kuluminacija tih aktivnosti bilo je polaganje cvijeća na Centralnom spomen-obilježju šehidima i poginulim borcima ispred zgrade Općine te svečana akademija u multimedijalnoj sali Hadžići.

Godisnjica_devete_2019_23 Godisnjica_devete_2019_29

Odlukom predsjednika Predsjedništva RBiH Alije Izetbegovića, 05.11.1992. godine formirana je Deveta brdska brigada ARBiH. Deveta brdska brigada je bila prva organizovana formacija Armije BiH koja je pružila otpor agresoru na teritoriji Hadžićke općine. Kroz brigadu je prošao 5.671 borac, od čega su 264 šehida, a preko 800 njenih pripadnika je teže ili lakše ranjeno. Brigada je ispunila svoju misiju, odbranila slobodnu teritoriju općine Hadžići i „put spasa“ Konjic-Tarčin-Pazarić-Ilidža, kroz „tunel spasa“ do Sarajeva.

Godisnjica_devete_2019_32

“U razvoju jedinica Prvog korpusa ARBiH naša brigada je dala najveći doprinos. Više nego polovina sarajevskih jedinica zajedno. Dali smo lahku brigadu, artiljerijski divizion, kasarne Krupa i Pazarić, napravili smo također zgradu za diviziju. Naša brigada zajedno sa policijom, a u saradnji sa svim institucijama koje su djelovale na području slobodnih teritorija Hadžićke općine uključujući i humanitarne organizacije branila je i odbranila prostor Pazarića, Tarčina doline Lepenice, padine Igmana, dio “puta spasa” te izvršavala sve borbene aktivnosti u sastavu jedinica Prvog korpusa ARBiH. Zato moramo biti ponosni što smo imali Devetu brdsku brigadu i narod iz koje je ona iznikla. Čestitam svim pripadnicima “9.bbr” 27. godišnjicu”, kazao je Ešref Bajrektarević ratni komandant Devete brdske brigade,  a danas predsjednik istoimenog Udruženja.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0