Obavještenje o privremenoj izmjeni režima saobraćaja na području Općine Hadžići

U periodu od 06.08.2018.godine do 16.09.2018.godine zbog izvođenje radova na izgradnji raskrsnice sa kružnim tokom na mjestu ukrštanja ul.Hadželi sa regionalnim putem 442a, kao i rekonstrukcije dijela ulice Hadželi od magistralnog puta M 17 do kružnoga toka i ul.Zlatnih ljiljana (pravac od kružnoga toka prema O.Š.“Hadžići“) doći će do privremene izmjene režima saobraćaja. U pomenutom periodu biće dozvoljen samo ulazak vozila sa M17 u ul.Hadželi gdje se izvode radovi i to samo jednom saobraćajnom trakom, dok će se izlazak iz Hadžića odvijati ulicom Zlatnih ljiljana paralelno sa željezničkom prugom do M 17 u mjestu Garovci. Potpuna obustava saobraćaja na ovoj lokaciji biće u trajanju od dva dana za vrijeme  izvođenja radova na asfaltiranju saobraćajnice , s tim da će stranovništvo o tačnom datumu  biti naknadno obavješteno, kao i o alternativnim pravcima koje će koristiti za vrijeme potpune obustave saobraćaja.

Pregledne zone aktivnosti izvođenja radova

Kružni tok obustava

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0