Obavještenje korisnicima dodatka na djecu

Obavještavaju se korisnici prava dodatka na djecu da su dužni u periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2019. godine dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova za ostvarivanje prava.

Isplata dodatka na djecu za septembar i oktobar tekuće godine biće obustavljena svim korisnicima ovog prava do dostavljanja nove dokumentacije.

Zahtjev za obnovu dodatka na djecu preuzima se  na info – punktu u zgradi općine Hadžići (Hadželi 114) ili web stranici Općine Hadžići (www.hadzici.ba), a predaje se na protokol Općine.

Zahtjev za obnovu dokumentacije – dodatak na djecu 2019-2020

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0