OBAVIJEST ZA RVI

Obavještavamo Vas da je Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata donio Pravilnik o izmjeni pravilnika o utrvđivanju porcenta vojnog invaliditeta („Sl.novine Federacije BiH“ , broj: 34/18), kojim je utvrđeno da ratnom vojnom invalidu koji je kao maloljetnik ili kao ratni zarobljenik bio izložen teškim životnim uvjetima za vrijeme rata i zbog toga zadobio oštećenje organizma psihičkog ili psihomatskog karaktera, procenat vojnog invaliditeta može se povećati za 10 ili 20%. Zahtjev za „povećanje“ procenta vojnog invaliditeta za ratne vojne invalide koji su kao maloljetnici stupili u OSRBiH može se preuzeti u holu zgrade Općine i web stranici Općine te predati nadležnoj Službi za boračko-invalidska pitanja.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0