OBAVIJEST ZA POSLOVNE SUBJEKTE

Ova obavijest se odnosi na sve poslovne subjekte, mikro, srednja i velika preduzeća, bez obzira na vlasničku strukturu, registrirane na području Bosne i Hercegovine, a koji imaju registrirano sjedište ili podružnicu, te obrt registriran na području Federacije BiH ugroženom prirodnom nesrećom – poplavama i klizištima.

 

· U slučaju da poslovni subjekt ima registrirano sjedište izvan područja ugroženog prirodnom nesrećom – poplavama i klizištima a podružnicu na području Federacije BiH ugroženom prirodnom nesrećom – poplavama i klizištima, u Obrazac unosi Identifikacioni broj (ID broj) podružnice;

· Anketa se provodi popunjavanjem Obrasca sačinjenog prema metodoligiji Međunarodne organizacije rada (ILO), te se koristi kao ključni input za utvrđivanje objektivne procjene šteta u poslovnim subjektima, radi pripreme donatorske konferencije;

· Podaci popunjeni u anketnom Obrascu će, radi realne i objektivne procjene, biti upoređivani sa podacima iz javnih registara;

· Svi podaci se daju dobrovoljno i davatelj podataka je saglasan da se isti mogu upotrebljavati za sve potrebe i aspekte procjena šteta;

· Samo u potpunosti popunjen anketni Obrazac će se uzeti u obradu, te se s tim u vezi sugerira poslodavcima da obavezno pažljivo i u potpunosti popune sva predviđena polja Obrasca;

· Provođenje ankete ne podrazumijeva stvaranje prava i obaveza ni za jednu od strana, te služi za potrebe efikasnog i efektivnog utvrđivanja procjene šteta;

· Popunjavanju anketnog Obrasca pristupa se putem web stranice Federalnog zavoda za zapošljavanje (www.fzzz.ba), pri čemu se registrira poslovni subjekat unosom Identifikacionog broja (ID broj) i korisničke šifre koju on sam odredi;

· Za potrebe ove ankete područjima ugroženim prirodnom nesrećom – poplavama i klizištima smatraju se sljedeće lokalne samouprave:

Bihać, Bosanska Krupa, Ključ, Sanski Most, Domaljevac – Šamac, Odžak, Orašje, Banovići, Čelić, Doboj – Istok, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Sapna, Srebrenik, Teočak, Tuzla, Živinice, Breza, Doboj – Jug, Kakanj, Maglaj, Olovo, Tešanj, Usora, Vareš, Visoko, Zavidovići, Zenica, Žepče, Foča (FBiH), Goražde, Pale (FBiH), Donji Vakuf, Jajce, Travnik, Hadžići, Ilidža, Vogošća, Ilijaš, Novi Grad Sarajevo;

· Anketa ostaje otvorena do 12.06.2014. godine.

Za dodatne informacije nazovite: 033/562-910, 562-960 ili 562-917.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0