Obavijest za poljoprivrednike

Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja općine Hadžići da su na osnovu Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službene novine Federacije BiH“, broj 42/10) dužni izvršiti ažuriranje podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava i Registru klijenata. Poljoprivredni proizvođači koji ne izvrše ažuriranje podtaka u Registru poljoprivrednih gazdinstava i Registru klijenata beće moći ostvarivati novčane podsticaje. Prijave se podnose najkasnije do 31. marta 2018. godine.Sve dopunske informacije mogu se dobiti u Općini Hadžići,Služba za privredu, finansije i inspekcijski nadzor, soba broj 204, tel.033/475-948.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0