OBAVIJEST o izmještanju zaostale avio bombe sa lokacije Kasatići

 

 

Obavještava se stanovništvo da će se dana 10. aprila 2017.godine u vremenu  od  06.00 sati u organizaciji Federalne uprave civilne zaštite izvršiti transport zaostale avionske bombe radi njenog uništavanja na lokalitetu “Lapov do”.

Predviđena ruta kretanja vozila sa avio bombom je :Kasatići,Ulica Žunovačka,magistralni put M-17,(do naseljenog mjesta Tarčin) Ulica Mrđana Đoke,27 Jula,Japalaci,Čičke,Donja Bioča,Mehina Luka,Lapov do. Obezbjeđenje transporta avio bombe će vršiti pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo. Mole se stanovnici  da od naznačenog vremena početka transporta   pa sve do prolaska transportne kolone se ne kreću na predviđenoj ruti. Ujedno obavještavamo stanovištvo da će na pomenutoj ruti  u toku transporta saobraćaj biti obustavljen u potpunosti.

Služba za civilnu zaštitu i mjesne zajednice

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0