OBAVIJEST o aktivnostima na izmještanju zaostale avio bombe sa lokacije  Kasatići

 

Obavještava se stanovništvo naselja Kasatići da će se u periodu od 08.aprila do 09.aprila 2017. godine u terminu od 08.00 do 20.00 sati vršiti aktivnosti na deminiranju trase i dislokaciji pronađene avio bombe. Pomenute aktivnosti će biti izvedene  u organizaciji Federalne uprave civilne zaštite.

Mole se stanovnici  da u gore navedenom  vremenu na široj lokaciji naseljenog mjesta Kasatići  svoje aktivnosti na otvorenom prostoru i kretanje  svedu na minimum.

 Služba za civilnu zaštitu i mjesne zajednice

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0