Obavijest – Javna rasprava Regulacioni plan “Bosnić polje” Hadžići

Na osnovu člana 37. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo, Općinski načelnik obavještava građane i privredne subjekte da će se Javna rasprava o Nacrtu regulacionog plana “Bosnić polje” Hadžići održati 28.03.2019. godine u 16:30 sati u Sali za sjednice Općinskog vijeća Hadžići (Hadželi 114/I). Na osnovu Zaključka Općinskog vijeća Hadžići, Nacrt Regulacionog plana “Bosnić polje” Hadžići bio je izložen u prostorijama Mjesne zajednice Hadžići i holu zgrade Općine Hadžići do 15.02.2019. godine (javni uvid). Nacrt možete pogledati i preuzeti sa oficijelne web stranice Općine Hadžići www.hadzici.ba. Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju javnoj raspravi.

 

Služba za prostorno uređenje, urbanizam i građenje Općine Hadžići

Pomoćnik Općinskog načelnika: Irhana Izmirlić

Telefon: 033/475-934

E-mail: urbanizam@hadzici.ba

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0