OBAVIJEST GRAĐANIMA OPĆINE HADŽIĆI

Obavještavaju se građani općine Hadžići, da su zakonom zabranjene sve radnje koje mijenjaju prirodni tok rijeka i potoka na području općine. U te radnje posebno spadaju, nasipanje zemljišta u korita rijeka i potoka na udaljenosti od najmanje 5 metara od korita, bez obzira ko je vlasnik  zemljišta kojim protiče rijeka ili potok; odlaganje bilo kakvog, a posebno čvrstog kabastog otpada u korita rijeka i potoka, na udaljenosti od najmanje 5 metara od korita rijeke i potoka; te bilo koja druga radnja koja će promijeniti prirodni tok rijeke i potoka i napraviti prepreku i tako otežati i onemogućiti prirodan protok vode tim dijelom korita.

U slučaju da, usljed gore navedenih zabranjenih radnji, dođe do plavljenja okolnih područja, lice koje je nedozvoljenim radnjama promijenilo prirodni tok rijeke ili potoka, biće pozvano da otkloni napravljene prepreke. U slučaju nepostupanja po pozivu, prepreka će, u zakonom propisanom postupku, biti uklonjena o trošku tog lica a biće pokrenuti i drugi zakonom propisani postupci radi sankcionisanja takvog ponašanja.

U slučaju ugrožavanja života ljudi i imovine, zbog poplava koje su uzrokovane nasilnim mijenjanjem prirodnog toka rijeka i  potoka, sužavanjem korita istih zbog odlaganja građevinskog materijala i čvrstih kabastih predmeta, lica koja su svojim radnjama sužila ta korita, ne mogu zabraniti pristup koritu ovlaštenim fizičkim i pravnim licima, radi otklanjanja prepreke za protok vode i otklanjanja opasnosti po živote ljudi i imovinu.

Protiv lica koja budu onemogućavala ovlaštene osobe da otklone opasnosti po živote i imovinu ljudi, biće pokrenuti zakonom propisani postupci.

 

OBAVIJEST GRAĐANIMA OPĆINE HADŽIĆI – ZAŠTITA OD POPLAVA 2019

 

Hamdo Ejubović, dipl.ing.maš

                                                            komandant Općinskog štaba CZ Hadžići

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0