OBAVIJEST- Anketa o upotrebi informaciono- komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno

Obavještavamo Vas da će se u periodu od 15. do 28. maja ove godine, u skladu sa Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br.8/17) na teritoriji vaše općine provesti Anketa o upotrebi informaciono- komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno.

Anketiranje domaćinstava na terenu obavljaju anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku. Anketa IKT-D provodi se na uzorkom izabranim domaćinstvima na području vaše općine. Anketom o upotrebi informaciono- komunikacijskih tehnologija u domćinstvima i pojedinačno prikupljaju se podaci o pristupu informacionim i komunikacijskim tehnologijama, upotrebi računara, korištenju interneta, upotrebi elektronskih servisa javne uprave, trgovini putem interneta, elektronskim vještinama, te socio- demografskim karakteristikama ispitanika.

Koristimo priliku da Vas zamolimo za puno razumijevanje i podršku u provođenju ove aktivnosti.

Prikupljeni podaci iz Ankete su povjerljivi i isti će se, u skladu sa odredbama članka 37. Zakona o statistici Federacije BiH („ Službene novine FBiH“, br. 63/03 i 9/09), koristiti isključivo u statističke svrhe.

 

Federalni zavoda za statistiku Sarajevo

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0