OBAVIJEST

Obavještavamo sve zainteresovane građane općine Hadžići da će se u utorak 18.2.2020. u 10:00 sati u Sali Općinskog vijeća Hadžići (Hadželi 114/I) obaviti završni sastanak Komisije za izradu Lokalnog ekološkog akcionog plana Općine Hadžići (LEAP) za period 2020-2030. godina.

Svi zainteresovani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na LEAP dostavit do 18.02.2020. godine putem e-maila investicije@hadzici.ba  ili da to učine na samom završnom sastanku zakazanom za utorak 18.2.2020.

LEAP HADZICI – NACRT  2020-2030

Služba za razvoj i stambeno-komunalne poslove Općina Hadžići

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0