OBAVIJEST

Služba za prostorno uređenje, urbanizam i građenje Općine Hadžići obavještava sve zainteresovane građane, pravne subjekte sa područja općine Hadžići i uposlenike Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Hadžići da će se 28. januara 2019. godine u 12:00 sati u Sali vijeća (Hadželi 114/I) održati prezentacija projekta Uspostava adresnog registra i Uspostava geoinformacionog sistema.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0