OBAVIJEST

Obavještavamo građane i predstavnike mjesnih zajednica na području općine Hadžići, da ako uoče neispravno rasvjetno tijelo (sijalicu javne rasvjete) da izvrše prijavu u prostorije mjesnih zajednica (MZ Tarčin, MZ Pazarić i MZ Hadžići) ili u Općinu Hadžići u Službu za razvoj i stambeno-komunalne poslove, lično, mailom ili telefonom na dolje navedene adrese, mailove i kontakt telefone.

Kako je održavanje javne rasvjete u nadležnosti Kantona Sarajevo, podaci o neispravnim rasvjetnim tijelima su nam potrebni radi efikasnije komunikacije građana i Općine Hadžići za nadležnim ministarstvom za održavanje javne rasvjete, jer je evidnetan sve veći broj pritužbi građana na nedovoljno brzo djelovanje na servisiranju i popravci neispravnih rasvjetnih tijela.

Prilikom prijave neispravnih sijalica bitno je naznačiti broj stuba na kojem je sijalica i tačno opisati lokaciju rasvjetnog tijela (adresa, najbliži kućni broj, prepoznatljivi objekat i slično).

 

Mjesni ured Hadžići, ul. Hadželi broj 149., 033/421-025

Mjesni ured Pazarić, ul. Bjelašnička broj 56. 033/416-631

Mjesni ured Tarčin, ul. Mrđana Đoke broj  54. 033/418-825

Općina Hadžići, ul. Hadželi broj: 114. 033/475-954, 033/475-900

investicije@hadzici.ba

ohadzici@bih.net.ba

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0