OBAVIJEST

Na osnovu čl. 32 i 37. Zakona o prostornom uređenju /“Službene novine KS“, 24/17/, Općinski načelnik Općine Hadžići obavještava stanovništvo i privredne subjekte općine Hadžići da se u periodu od 05.10.2017. godine do 20.10.2017. godine organizuje javni uvid u Nacrt Regulacionog plana „Privredna zona Hadžići“. Nacrt plana će biti izložen na Oglasnoj ploči Općine Hadžići i prostorijama MZ Hadžići. U prostorijama sale Općinskog vijeća Hadžići će biti održane i dvije prezentacije Nacrta i to 10.10.2017. godine i 17.10.2017. godine sa početkom u 13:00 sati. Primjedbe, mišljenja i prijedlozi na Nacrt dokumenta mogu se upisati na mjestima na kojima se vrši javni uvid ili dostaviti u pisanoj formi najkasnije do 01.11.2017.godine na adresu Općina Hadžići, Služba za prostorno uređenje, urbanizam i građenje, Hadžići, Hadželi 114 odnosno putem e-maila ohadzici@bih.net.ba.

PRIVREDNA ZONA HADŽIĆI

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Ejubović Hamdo dipl.ing.maš

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0