O B A V J E Š T E NJ E

U skladu sa odredbama člana 78. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih  dobara od prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj 39/03, 22/06 i 43/10) te člana 143. Zakona o prostornom uređenju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 07/05), obavještavamo pravna lica i građane koji imaju građevine na području općine Hadžići, a čija je stabilnost ugrožena te postoji prijetnja za lica koja se mogu naći u neposrednoj blizini takvih građevina, da preduzmu hitne mjere za otklanjanje opasnosti od obrušavanja.Takođe, potrebno je da vlasnik građevine takav objekat označi upozoravajućim znakom kao opasan, do otklanjanja oštećenja. To je zakonska obaveza vlasnika građevine. Mole se građani da svoja saznanja o opasnostima od obrušavanja objekata i napuštenim objektima na području općine Hadžići, a koja su potencijalna opasnost, proslijede predsjedniku ili članu savjeta mjesne zajednice ili sekretaru mjesne zajednice ili direktno prijave operativnom centru Službe civilne zaštite općine Hadžići na tel. 033 421 400, radi daljeg postupka.

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0