O B A V J E Š T E NJ E

Broj: 03-5705/18

Hadžići,30.10.2018. godine

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ d.o.o. Hadžići obavještava  korisnike usluga koji se vodom za piće snabdijevaju sa vodovodnog sistema „Krupa“ Hadžići, da je usljed obilnih kišnih padavina došlo do zamućenja vode za piće i da se ista ne koristi u sanitarne svrhe bez termičke obrade (prokuhavanja). O svim narednim mjerama koje će se preduzimati do normalizacije stanja,uključujući i dopremu vode cisternom, korisnici usluga će biti informisani putem medija, na web strani preduzeća: www.jkpkomunalac.ba i obavještenja istaknutih na vidnim mjestima u naseljima i na ulazima objekata kolektivnog stanovanja.

Kontakt telefon za informacije: 033/420-346.

U P R A V A

JKP „KOMUNALAC“ d.o.o. HADŽIĆI

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0