O B A V J E Š T E NJ E

Broj: 6291/17

Hadžići, 30.11.2017. godine

 O B A V J E Š T E NJ E

Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ d.o.o. Hadžići obavještava  korisnike usluga koji se vodom za piće snabdijevaju sa vodovodnog sistema „Krupa“ Hadžići, da je usljed obilnih kišnih padavina došlo do zamućenja vode za piće i da se ista ne koristi u sanitarne svrhe bez termičke obrade. O svim narednim mjerama koje će se preduzimati do normalizacije stanja, korisnici usluga će biti informisani putem medija, na web strani preduzeća: www.jkpkomunalac.ba i obavještenja istaknutih na vidnim mjestima u naseljima i na ulazima objekata kolektivnog stanovanja. Za potrebe dopreme vode za piće cisternom od strane JKP „Komunalac“ d.o.o. Hadžići, kao i za druge potrebne informacije potrebno je nazvati dežurnu službu Preduzeća na telefon 033/420-346.

 

U P R A V A

JKP „KOMUNALAC“ d.o.o. HADŽIĆI

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0