O B A V J E Š T E NJ E

OBAVJEŠTAVAMO CIJENJENE KORISNIKE USLUGA DA JE, USLJED SUŠNOG PERIODA, DOŠLO DO DRASTIČNOG SMANJENJA IZDAŠNOSTI IZVORIŠTA VODE I SMANJENJA RASPOLOŽIVIH KOLIČINA VODE ZA DISTRIBUCIJU SA SVIH VODOVODNIH SISTEMA KOJIMA UPRAVLJA JKP „KOMUNALAC“ d.o.o. HADŽIĆI, PA JE NEOPHODNO DA VODU ZA PIĆE TROŠE RACIONALNO I NAMJENSKI.

 STROGO SE ZABRANJUJE SVAKO NENAMJENSKO KORIŠTENJE VODE (PUNJENJE BAZENA, PRANJE ĆILIMA, AUTOMOBILA, ZALIJEVANJE POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA, DVORIŠTA, PARKINGA I SLIČNO).

ZBOG KORISNIKA KOJI SE NE BUDU PRIDRŽAVALI NAVODA IZ OVOG OBAVJEŠTENJA JKP „KOMUNALAC“ D.O.O. HADŽIĆI ĆE BITI PRIMORAN VRŠITI REDUKCIJE NA SVIM VODOVODNIM SISTEMIMA, A TAKOĐER ĆE PODUZETI NAJOŠTRIJE MJERE, UKLJUČUJUĆI I ISKLJUČENJA OBJEKATA SA VODOVODNE MREŽE SVIH NESAVJESNIH KORISNIKA U SKLADU SA ODREDBAMA UREDBE O OPŠTIM USLOVIMA SNABDIJEVANJA VODOM ZA PIĆE, OBRADU I ODVOĐENJE OTPADNIH I ATMOSFERSKIH VODA (SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO BROJ 22/16).

POZIVAMO GRAĐANE DA SVE  UOČENE RADNJE NAVEDENE U OVOM OBAVJEŠTENJU, KAO I PODATKE O NELEGALNIM PRIKLJUČCIMA  PRIJAVE NA DEŽURNI TELEFON: 033/420-346 ILI NA E-MAIL: komunalac.jkp@gmail.com

 

 

JKP „KOMUNALAC“ D.O.O. HADŽIĆI

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0