O B A V J E Š T E NJ E

Javno komunalno preduzeće „KOMUNALAC“ d.o.o. Hadžići obavještava  korisnike usluga koji se vodom za piće snabdijevaju sa vodovodnog sistema „Hadžići“,  da je usljed pogonskih smetnji izazvanih vremenskom nepogodama, došlo do problema u vodosnabdijevanju šireg područja Hadžića. Ekipe Preduzeća su na terenu u cilju lociranja i otklanjanja kvara. O svim promjenama  stanja vodosnabdijevanja,   informacije će biti objavljene  putem medija i  na web strani Preduzeća: www.jkpkomunalac.ba.

 

U P R A V A

JKP „KOMUNALAC“ d.o.o. HADŽIĆI

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0