O B A V J E Š T E NJ E

 

Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ d.o.o. Hadžići obavještava  korisnike usluga koji se vodom za piće snabdijevaju sa vodovodnog sistema „Krupa“ Hadžići, da je usljed obilnih kišnih padavina došlo do zamućenja izvorišta i da se voda za piće ne koristi bez predhodnog prokuhavanja do normalizovanja stanja.

 

O svim narednim mjerama koje će se preduzimati do normalizacije stanja, korisnici usluga će biti informisani putem medija, na web strani preduzeća: www.jkpkomunalac.ba i obavještenja istaknutih na vidnim mjestima u naseljima i na ulazima objekata kolektivnog stanovanja.

 

Za potrebe dopreme vode za piće cisternom od strane JKP „Komunalac“ d.o.o. Hadžići, kao i za druge potrebne informacije potrebno je nazvati dežurnu službu Preduzeća na telefon 033/420-346 .

 

Broj:6402/18

Hadžići, 05.12.2018. godine

 

 U P R A V A

JKP „KOMUNALAC“ d.o.o. HADŽIĆI

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0