O B A V I J E S T

JKP „ KOMUNALAC“ d.o.o. Hadžići
Broj: 6531-2/17
Hadžići, 16.12.2017. godine
O B A V I J E S T
U skladu sa članom 20. Zakona o komunalnim djelatnostima (Sl. novine Kantona Sarajevo Br. 14/16 ) i članom 19. stav 2. Uredbe o opštim uslovima za snabdijevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda ( Sl. Novine Kantona Sarajevo br.22/16 ), obavještavaju se korisnici vodovoda:
„DUKAT“ MEHINA LUKA
u naseljima Mehina Luka, Gornja Bioča i Donja Bioča-dio da je došlo do zamućenja izvorišta usljed padavina, pa se stanovništvo upozorava da se voda ne koristi za piće do normalizovanja stanja.

UPRAVA PREDUZEĆA

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0