O B A V I J E S T

Pozivajući se na dopis Kantonalnog ministarstva kulture, a koji su dobili od Federalnog ministarstva kulture i sporta, odnosno Ministarstva civilnih poslova BiH, kojim se obavještavaju o Projektu zvanične pomoći razvoju (ODA)u organizaciji Ministarstva inostranih poslova Japana, obavještavamo sve zainteresovane da je isto raspisalo program pomoći za kulturu s ciljem promocije kulturnih i viših obrazovnih aktivnosti , te očuvanju kulturnog nasljeđa zemalja u razvoju putem Granta za Gross Roots – grant namjenjen nevadinom sektoru. Grant za Gross Roots projekte obezbjeđuje bespovratnu finansijsku pomoć za podršku implementacije kulturnih i viših edukativnih projekata neprofitnim organizacijama, a koje su aktivne na području lokalne zajednice. Aplikacije se mogu dostaviti tokom cijele godine naadresu: embessyofjapan.culture@sx.mofa.go.jp a više informacija o programima možete naći na sljedećem linku: http:/www.bosnia.emb-japan.go.jp/itpr en/Culture.html.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0