O B A V I J E S T

OBAVJEŠTAVA SE STANOVNIŠTVO OPĆINE HADŽIĆI DA JE U TOKU POSTAVLJANJE TABLICA SA KUĆNIM BROJEM I NAZIVOM ULICE NA TERITORIJI CIJELE OPĆINE.

S obzirom na veliki broj novoizgrađenih objekata, veliki broj stanovnika koji su prijavljeni na broju „bb“, te proširivanje ulica novim krakovima, ukazala se potreba za novom numeracijom. Navedene aktivnosti su u skladu sa odlukama Općinskog vijeća. U cilju provođenja pomenutih odluka, uspostavlja se Аdresni registar koji sadrži nazive ulica i kućne brojeva za stambene, poslovne i javne objеkte. Prilikom postavljanja tablica sa kućnim brojem i nazivom ulice, obavijest o kućnom broju se uručuje vlasniku ili osobi koja trenutno koristi objekat. U slučaju odsustva pomenutih lica, ista se ostavlja u sanduče za poštu ili drugo uočljivo i pogodno mjesto.

Vlasnik ili korisnik objekta  je dužan:

  • omogućiti da se tabla sa nazivom ulice, odnosno tablica sa kućnim brojem postavi na njegov objekat,
  • održavati čistom tablicu sa kućnim brojem i brinuti se da kućni broj bude vidljiv i čitak,
  • obavijestiti nadležnu službu o oštećenju ili uništenju tablice sa kućnim brojem, u roku od 30 dana od dana nastanka oštećenja ili uništenja.

Naknadu za izradu i postavljanje tablice sa kućnim brojem i nazivom ulice, sve dok traje akcija uspostavljanja Adresnog registra, GRAĐANI NISU DUŽNI PLAĆATI. Nadzor nad provođenjem ovih odluka vrši kantonalni komunalni inspektor, u smislu otkrivanja protivpravnih radnji, kao što su:

  • onemogućavanje postavljanja tablica sa nazivom ulice ili kućnim brojem,
  • neovlašteno označavanje, skidanje, oštećivanje ili narušavanje izgleda tablice s kućnim brojem ili table sa nazivom ulice ili naseljenog mjesta.

Obavijest izdaje  Služba za prostorno uređenje, urbanizam i građenje općine Hadžići.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0