O B A V I J E S T

Obavještavamo građane i pravna lica da će se, u skladu sa zaključkom Općinskog vijeća broj 01-01-2-9796/2016 od 01.12.2016. godine i odlukom Općinskog načelnika broj 09-49-2656/17 od 22.03.2017. godine na području općine Hadžići u periodu od 10.04.2017. godine do 12.05.2017. godine vršiti popis pasa, kućnih ljubimaca i drugih domaćih životinja.

Popis pasa, kućnih ljubimaca i drugih domaćih životinja će vršiti ovlaštena lica od strane općine Hadžići.

Dužnost građana i pravnih lica je da ovlaštenim licima obezbjede nesmetan popis i      da im saopće potrebne podatke predviđene propisanim obrascem.

 

SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU I MJESNE ZAJEDNICE

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0