O B A V I J E S T

Obavještavamo građane da Federalna uprava civilne zaštite, u skladu sa operativnim planom transporta i uništavanja eksplozivnih sredstava pronađenih i uklonjenih prilikom čišćenja površine od razbacanih i odbačenih eksplozivnih sredstava u bivšem vojnom objektu Žunovnica, organizuje transport i uništavanje tih sredstava.

Utovar sredstava će biti izvršen dana 24.10.2019. godine do 16.00 sati, a vozilo će ostati u krugu bivšeg vojnog objekta Žunovnica pod nadzorom do početka transporta.

Početak transporta je 25.10.2019. godine u 02.00 sata.

Utovar, transport, istovar, prijenos sredstava, slaganje fugasa i uništavanje će biti izvršeno u skladu sa važećim procedurama. Ruta transporta je sljedeća: Žunovnica – Blažuj – Vlakovo – autoput A1 do izlaza Lašva – Vitez – Novi Travnik – Bugojno – Kupres – Livno – Glamoč – poligon za uništavanje NUS-a Odlučna Barbara/Gladna Brda. Ovo obavještenje se odnosi i na pravna lica na području općine Hadžići koja čije je sjedište u blizini rute transporta. U slučaju da vremenske prilike budu takve da ne bude moguće sigurno provesti aktivnosti iz operativnog plana transporta i uništavanja eksplozivnih sredstava, uz konsultacije učesnika, aktivnosti mogu biti odgođene.

 

                                                     SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU I MJESNE ZAJEDNICE

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0