Naredba: Sredstva robnih rezervi staviti na raspolaganje Štabu CZ KS

Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo donio je jučer naredbu kojem se naređuje Direkciji za robne rezerve Kantona Sarajevo da iz svojih rezervi izdvoji sve raspoložive količine zaštitinih maski, rukavica, mantila i kapa i stavi ih na raspolaganje Štabu civilne zaštite Kantona Sarajevo. Te količine će Štab civilne zaštite KS rasporediti prema prioritetima. Za realizaciju ove nardbe zadužuje se Direkcija za robne reserve Kantona Sarajevo i Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo.

Naredba_11_Štaba_CZ_KS_Direkciji_za_robne_rezerve KS

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0