Naredba: raspodjela 500 litara raspoloživih količina 75% alkohola

Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo donio je jučer naredbu kojem se naređuje Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo da 500 litara raspoloživih količina alcohol 75%, a koje su donacija Sarajevske pivare d.d., raspodijeli po 100 litara za potrebe: Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, JU “Opća bolnica prim. dr. Abdulah Nakaš”, JU “Zavod za hitnu medicinsku pomoć”, KJP Veterinarska stanica Kantona Sarajevo i JU “Dom zdravlja Kantona Sarajevo”. Za realizaciju ove naredbe zadužuje se Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo.

Naredba_12_Štaba_CZ_KS_za_raspodjelu_raspoloživih_količina_alkhola_75

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0