Nacrt Budžeta Općine Hadžići za 2018. godinu

Općinsko vijeće Hadžići na 11. redovnoj sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 26.10.2017  godine  utvrdilo je Nacrt Budžeta Općine Hadžići za 2018. godinu u iznosu od 12.232.900,00  KM. Nacrt se stavlja na Javnu raspravu do 24.11.2017. godine. Prijedlozi, mišljenja i sugestije na ponuđeni Nacrt mogu se dostaviti Općinskom načelniku do 24.11.2017. godine, putem Službe za privredu, finansije i inspekcijski nadzor koja organizuje i provodi Javnu raspravu. Općinski načelnik pripremit će i blagovremeno dostaviti Općinskom vijeću na razmatranje Prijedlog Budžeta Općine Hadžići za 2018. godinu i Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi, vodeći računa o prijedlozima, mišljenjima i sugestijama iznesenim na javnoj raspravi, a u okviru mogućih raspoloživih prihoda.

NACRT BUDŽETA ZA 2018

ZAKLJUČAK NACRTA BUDŽETA ZA 2018. GODINU

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0