Nacrt Budžeta Općine Hadžići za 2014. godinu

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Hadžići („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 15/09, 17/12, 10/13 i 14/13 – ispravka), i člana 109. Poslovnika Općinskog vijeća Hadžići („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 15/09), Općinsko vijeće Hadžići na 12. sjednici održanoj dana, 26.12.2013. godine, donijelo je Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Budžeta Općine Hadžići za 2014. godinu i stavlja na Javnu raspravu  do 31. januara 2014. godine.

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0