Načelnik Hadžića Hamdo Ejubović o predstojećem rebalansu budžeta: Višak para usmjerit ćemo u vodovodnu i putnu mrežu

Općinsko vijeće Hadžića je na posljednjoj sjednici usvojilo izvještaj o izvršenju općinskog budžeta za prvih šest mjeseci ove godine. Od planiranih 9.218.185 KM budžetskih sredstva u polugodišnjem periodu ostvareno je 3.643.337,51 KM ili 39,52 posto. Ovi prihodi su manji za 8,9 posto u odnosu na isti prošlogodišnji period, a prate ih znatno manji rashodi koji su iznosili 2.848.626 KM ili 30,90 posto planiranih sredstava. Pošto je tokom jula i augusta došlo do većeg priliva budžetskih sredstava, načelnik Hadžića Hamdo Ejubović je najavio rebalans budžeta koji bi trebao uslijediti narednog mjeseca u očekivanom iznosu većem od 2 miliona KM. Ova sredstva će u cijelosti biti namijenjena kapitalnim projektima.

Veliki uspjeh

– Rebalans budžeta ćemo napraviti već u septembru jer je došlo do povećanja prihoda od najmanje dva miliona KM, što iznosi 20 posto ovogodišnjeg budžeta i predstavlja veliki uspjeh. To je je direktna posljedica priliva vlastitih prihoda od stranih investicija, a bit će utrošena u veće infrastrukturne općinske projekte, među kojima su kanalizaciona, vodovodna i putna mreža, javna rasvjeta, izgradnja nove osnovne škole… Ova sredstva pristigla tokom jula i augusta nas obavezuju da posebnu pažnju posvetimo infrastrukturi za turističke projekte inostranih investitora na lokacijama gdje se rade, kazao je načelnik Ejubović. Na području ove općine trenutno se grade dva elitna rezidencijalna naselja, Sarajevo Resort u Oseniku i Vilovac-Banjevac, dok je u toku izdavanje urbanističke saglasnosti za novi sličan projekt na lokaciji Toviš-Binježevo. Sarajevo Resort finansira firma Gulf, a radovi su u drugoj fazi i već je izgrađeno preko 100 objekata namijenjenih stranim turistima iz arapskih zemalja. Drugo rezidencijalno naselje je odmah nasuprot ovog i samo ih dijeli put M17. I ovaj projekt finansira strani investitor gdje će također biti izgrađeni elitni turistički kapaciteti. Dio sredstava od rebalansa budžeta će biti usmjeren na započetu izgradnju i sanaciju glavnog hadžićkog kanalizacionog kolektora koji će pokrivati preko 70 posto cjelokupne teritorije ove općine. Sadašnja pokrivenost Hadžića kanalizacionom mrežom je mala i nedovoljna, pa je ovo bio jedan od prioriteta. Za ove namjene izdvojit će se više od 1,2 miliona KM i najveći dio sredstava je obezbijedila Općina Hadžići, milion KM, a ostalo izvođač, preduzeće Komunalac.

Turistička naselja

Ovaj projekt je podijeljen u dvije faze. U prvoj fazi koja je počela u maju izgradit će se 8.400 metara glavnog kolektora koji će se prostirati od centra Hadžića, preko naselja Dupovci, Pazarić, do Resnika. Naredne godine je planiran nastavak i realizacija druge faze radova kojom će se obuhvatiti Tarčin i okolna naselja. Uvođenjem Hadžića u sistem kanalizacionog kolektora stvaraju se preduslovi da građani ove općine žive u čistoj i ekološki zdravoj sredini, a ujedno će se zaštititi bogati vodeni resursi kojih je ovdje u izobilju. Načelnik Ejubović naglašava da će se sredstvima iz rebalansa budžeta nastojati završiti sve ono što je trenutno najpotrebnije općini Hadžići.

– Već je dogovorena izgradnja novih putnih komunikacija za naselja u koja još nisu dobila odgovarajuće saobraćajnice, a među njima je i naselje Ljubovčići, kao i javna rasvjeta. Pomoći ćemo sa dodatnim sredstvima i izgradnju nove škole u Hadžićima čiji su radovi poodmakli i trebali bi se završiti do kraja godine. Time će se konačno u narednoj školskoj godini moći rasteretiti škola u centru Hadžića koja je jedna od najbrojnijih u Kantonu Sarajevo. Riješit će se i vodosnabdijevanje za nova turistička naselja koja se grade, pogotovo za Sarajevo Resort koji će imati jezera i otvorene i zatvorene bazene, izjavio je Ejubović.

(Oslobođenje) 1.9.2014

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0