Na području općine Hadžići počela zimska proizvodnja salate

Nakon dodjele 15 plastenika socijalno ugroženim porodicama sa područja općine Hadžići, korisnici su počeli sa prvom sjetvom poljoprivrednih proizvoda. Naime većina ovih porodica je završila ili završava zimsku sjetvu salate i mladog luka. Za zimsku proizvodnju sjetva počinje od polovine septembra do polovine oktobra. Krajem decembra do polovine januara očekuju se prvi plodovi.

plastenicicabs_2019_6 plastenicicabs_2019_14

Podsjećamo, Općina Hadžići i njemačka nevladina organizacija Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) dodijelili su 15 plastenika od 75 do 100 m2 socijalno ugroženim porodicama naše općine. Plastenike su dobili: Birdžo Suada, Kalember Nedžad, Hasičić Ekrem, Krčalo Taib, Brdar Ramo, Tabak Ragib, Čiko Ramiza, Pačo Rašida, Kadrić Mustafa, Avdić Ramiz, Abazović Ešrefa, Nizić Enver, Šerbo Alija, Golubić Ibro i JU „Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine“ Pazarić.

plastenicicabs_2019_20 plastenicicabs_2019_22

Ukupna vrijednost projekta dodjele plastenika iznosi 30.000 KM, od čega je Općina izdvojila 12.000 KM, a ostatak njemačka organizacija. Listu aplikanata je predložio Centar za socijalni rad Hadžići. Ovo je treći projekat koji nevladina organizacija Arbeiter-Samariter-Bund zajednički realizuje sa Općinom Hadžići.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0