MZ Pazarić: Počelo asfaltiranje puta Resnik – Kazina Bara

Nakon završene rekonstrukcije, radnici preduzeća „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo počeli su sa asfaltiranjem putne komunikacije Resnik-Kazina Bara, stara magistralna cesta, ukupne dužine 1700 metara. Širina asfaltnog kolovoza je 5,5 metara.

Asfalt_Resniik_juni_2019_2 Asfalt_Resniik_juni_2019_3 Asfalt_Resniik_juni_2019_10 Asfalt_Resniik_juni_2019_12

Odvodnja oborinskih voda riješena je sistemom rigola i jaraka. Projekat finansiraju Općina Hadžići, Direkcija za puteve KS i Ministarstvo saobraćaja KS.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0